Vystúpenie na dni poľa v Abraháme SAATBAU – Borovienka a LUSK, 7.9.2017: