Foto z akcií

 

Borovienka z fotenia z cd Poďme chlapci zvesela

 

Členovia

 

Borovienka staršie foto

 

1