ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
X
Back to the top

Ochrana osobných údajov a cookies

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Kto sme

Vaše osobné údaje spracuváva spoločnosť Folklórny súbor LUSK Krakovany, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany, IČO: 37990161 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme

Aby sme vám mohli predať a doručiť službu a plniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracuvávame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, adresa pre doručenie, adresa sídla.

3. Ako nám môžete dať súhlas

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať cez online formulár.

4. Prenos údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

5. Zabezpečenie osobných údajov

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.

6. Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu. Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov. V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu.

7. Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:

– právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov

– právo doplniť alebo opraviť osobné údaje

– právo na prístup k údajom

– právo na vymazanie osobných údajov

– právo na obmedzenie spracúvania

– právo vniesť námietku

– právo na podanie sťažnosti

– právo na prenos údajov

Právo na doplnenie a opravu
Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete ich upraviť priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu alebo nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovú adresu borovienka@borovienka.sk a požiadať o ich opravu a doplnenie.

Prístup k údajom
Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy borovienka@borovienka.sk.

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry):

– Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované

– Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov

– Osobné údaje boli spracované nezákonne

– Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

– Ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov

Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nasledovných prípadoch:

– namietate správnosť osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť osobných údajov

– spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné

– vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov

– namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov

Právo na vznesenie námietky
Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Právo na podanie sťažnosti
Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete tu.

COOKIES

1. Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý váš internetový prehliadač uloží a/alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, prenosný počítač alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite. Súbory cookies tiež zabezpečujú bezpečnejšie a rýchlejšie interakcie s webovými stránkami, pretože si môžu zapamätať Vaše preferencie (napr. prihlasovacie údaje a jazyky) zaslaním informácií, ktoré obsahujú, späť na pôvodné webové stránky (súbor cookie prvej strany) alebo na inú webovú stránku, ku ktorej patria (súbor cookie tretej strany), keď navštívite príslušnú webovú stránku prostredníctvom toho istého koncového zariadenia.

2. Ako používame súbory cookie?

Striktne potrebné technické súbory cookies, ktoré Vám umožňujú pohybovať sa na webovej stránke a využívať jej základné funkcie. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na akcie, ktoré ste urobili a na základe ktorých ste požiadali o služby. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre používanie našej webovej stránky. Funkčné súbory cookies sa používajú na to, aby vás spoznali pri návrate na našu webovú stránku a umožnili nám ponúknuť Vám vylepšené a viac personalizované funkcie, ako napríklad zapamätanie si Vašich preferencií. Tieto súbory cookies zhromažďujú anonymné informácie a nemôžu sledovať vaše pohyby na iných webových stránkach. Doba exspirácie týchto súborov cookies nie je dlhšia ako 2 roky.

3. Ako kontrolovať súbory cookies?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia vo svojom prehliadači. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

4. Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

5. Analytické cookies

Vezmite prosím na vedomie, že ak spoločnosť využíva služby tretích strán, aby sa dozvedela o používaní našej webovej stránky s cieľom optimalizovať Vaše používateľské skúsenosti a zobraziť reklamu mimo našej webovej stránky. Tieto tretie strany (vrátane napríklad reklamných sietí a poskytovateľov externých služieb, ako napr. služby analýzy webovej prevádzky) môžu tiež používať súbory cookies, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu.

Služba Google Analytics, je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google. Služba Google Analytics používa súbory cookies na to, aby pomohla webovej stránke analyzovať, ako ju využívate.

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:

– prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google

– remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov)

– rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov)

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na google support a pre odmietnutie týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok gaopout dostupný tu.

 

 

Sledujte nás

© Borovienka.sk 2021 || vytvorilo WEBTORY.SK